Home / DIS-Model Clauses / DIS-Tahkim Sözleşmesi 98
Deutsch

DIS-Tahkim Sözleşmesi 98

ÖRNEK TAHKİM ŞARTI

Alman Tahkim Kurumu (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. - DIS), sözleşmelerinde DIS-Tahkimine atıf yapmak isteyen taraflara aşağıda yer alan tahkim şartını önermektedir:

"İşbu Sözleşmeyle ilgili veya bu sözleşmenin geçerliliğine ilişkin olarak ortaya çıkan tüm uyuşmazlıklar, adli yargıya başvurulmaksızın Alman Tahkim Kurumu (DIS) Tahkim Kuralları uyarınca kesin olarak karara bağlanacaktır.”

Aşağıdaki noktalar -özellikle yabancı unsurlu olan hukuki ilişkilerde- dikkate alınmalıdır:

- Tahkim yargılamasının yeri ...
- Hakem heyetini oluşturacak hakem sayısı ...

- Tahkim yargılamasının dili ...


- Uygulanacak maddi hukuk ...
 

  print   |     create PDF
http://www.disarb.org/en/17/clause/dis-tahkim-s%C3%B6zle%C5%9Fmesi-98-id27
Please type in the emailadress to which the site should be send:

 
Google+